Kennisbank

Wat brengt Ethiek jou tot nu toe? “Ethiek brengt mij dichter bij mijn eigen kleur en waarden. Het levert me op dat ik meer vertrouwen krijg ik mijn handelen. Professionele ontwikkeling is oneindig en brengt me steeds weer naar de onzekere fase van bewuste onbekwaamheid. Ontwikkeling op ethisch vlak geeft me een stevige basis, omdat ik weet vanuit welke waarden ik werk en steeds beter kan verwoorden waarom ik bepaalde keuzes maak in mijn begeleiding”.

Welk inzicht heeft ethisch bekijken en bevragen jou recent gebracht? “Het levensverhaal van een cliënt lijkt soms heel anders dan het mijne. Achteraf herken ik dat haar eenzaamheid tegenover de ‘wolven van de wereld’ ook mijn verhaal is. En vooral hoe ik net als zij deed alsof ik boven de angst stond. Ik leerde dat ik met mijn patroon van ‘over mijn eigen pijn heen stappen’ soms te laat merk dat ik wel degelijk het meisje in mij eerst even moet vastpakken om een goede begeleider te zijn voor de ander”.